Általános szerződési feltételek

1. Általános rendelkezések

 

A következő üzleti és reklamációs feltételek a szerződő felek jogait és kötelezettségeit szabályozzák, amelyek az eladó (COMENIUM s.r.o. (Kft), Cégjegyzékszám: 36276855, Kolónia 3159/48, 924 01 Galánta, bejegyezve a Nagyszombati Járási Bíróság Kereskedelmi nyilvántartásába, részleg: sro, 17729/T sz. betét) (a továbbiakban csak „eladó”) és vásárló között megkötött adásvételi szerződésből adódnak. Ezen szerződés tárgyát az eladó elektronikus üzletének a weboldalán található áruk megvétele és eladása képezi.

Az eladó kapcsolati adatai:

COMENIUM s.r.o. (Kft.), Cégjegyzékszám: 36276855, Kolónia 3159/48, 924 01 Galánta, bejegyezve a Nagyszombati Járási Bíróság Kereskedelmi nyilvántartásába, részleg: sro, 17729/T sz. betét.

Adószám: 2022080313

Közösségi adószám: SK 2022080313

Üzem: Kolónia 3159/48, 924 01 Galánta

Telefonszám: +421 918 110 296

E-mail cím: info@antifume.eu

 

Felügyeleti szerv:

Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (SOI)

SOI felügyelet a Nagyszombati járás számára

Pekárska utca 23, 917 01, Nagyszombat 1

Műszaki termékfelügyelet, Fogyasztóvédelmi divízió és Jogi osztály

tel. sz.: 033/5512 689, 033/5512 690 fax č.: 033/5512 656

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1.   Ezen kereskedelmi és reklamációs feltételek, a szerződés megkötésének a napján érvényes előírások értelmében, az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az adásvételi szerződés írásos formában történő megkötése esetén, amelyben a feltételek eltérő módon kerülnek meghatározásra, mint ezen üzleti és reklamációs feltételekben, az adásvételi szerződés rendelkezései előnyt élveznek ezen üzleti és reklamációs feltételekkel szemben. Az újonnan megállapodott üzleti feltételek nem állhatnak ellentétben egyéb jogszabályozással (áru visszatérítésére szolgáló, ill. jótállási határidő lerövidítése és hasonlók.)

1.2.   Ezen üzleti és reklamációs feltételek céljaira, kiegészítő szerződés alatt azon szerződés értendő, amely során a vásárló olyan árut szerez be, vagy szolgáltatáshoz jut, amely kapcsolatban áll az adott adásvételi szerződés tárgyával, ha az eladó, ill. harmadik fél általi árubeszállításra és szolgáltatás nyújtására, a megállapodásuk alapján kerül sor.

1.3.   A vételár az elektronikus üzlet bármely weboldalán megjelenített áruért, amely az eladó által üzemeltetett, áfát tartalmaz, mégpedig a Szlovák Köztársaság érvényes előírásai alapján meghatározott összegben. Viszont nem tartalmazza az áruszállítás vagy egyéb választható szolgáltatások árát. Minden üzleti és egyéb akciók a készletek kiárusításáig érvényesek, ha az adott árunál nem került másképp feltüntetésre.

1.4.   Az eladó jogosult az elektronikus üzlet weboldalán feltüntetett, ill. üzemében található termékek vételárát bármikor módosítani. Ilyen módosítás nem vonatkozik a változtatás előtt megkötött adásvételi szerződésekre, tekintet nélkül arra, hogy nem került sor az áru beszállítására.

2. Az adásvételi szerződés megkötésének a módja

 

2.1. Az adásvételi szerződés egy szerződésjavaslat alapján kerül megkötésre, amelyet a vásárló egy kitöltött nyomtatvány formájában, az eladó weboldalán keresztül, küld el az eladó számára. A szerződés tárgya, a vásárló által megjelölt áru tulajdonjogának a megfizetés általi átruházása, ezen megrendelésben feltüntetett vételár és feltételek mellett (a továbbiakban csak „megrendelés”).

2.2. A megrendelés elküldése után, a vásárló e-mail címére egy, a megrendelés fogadásáról szóló automatikusan generált üzenet kerül elküldésre, az eladó elektronikus rendszerén keresztül (a továbbiakban csak "megrendelés megerősítése"). Szükség esetén, a vásárló e-mail címére, elküldhető minden, a megrendelésével kapcsolatban álló kiegészítő információ.

2.3. A megrendelés megerősítése, információt tartalmaz arról, hogy az eladó fogadta a megrendelést, s egyúttal elfogadja az adásvételi szerződés megkötési javaslatát (a továbbiakban csak „a megrendelés elfogadása”).

2.4. A megrendelés elfogadása információkat tartalmaz az áru megnevezéséről és leírásáról, amelynek az eladása az adásvételi szerződés tárgyát képezi, továbbá adatokat az áruk és/vagy egyéb szolgáltatások áráról, feltételezett beszállítási idejéről, a beszállítási helyszín megnevezéséről és adatairól, árakról és feltételekről, az árubeszállítás idejéről és módjáról a vásárlóval megállapodott beszállítási helyszínre, adatokat az eladóról (cégnév, székhely, cégjegyzékszám, bejegyzés száma a kereskedelmi nyilvántartásba és hasonlók), esetleg egyéb szükséges adatokat.

2.5. Az adásvételi szerződés megkötésére, a megrendelés elfogadásának az elektronikus vagy írásos formában történő kézbesítése által kerül sor. 

2.6. Az eladó, a megrendelés elküldése előtt világos, egyértelmű és félreérthetetlen módon tájékoztatta a vásárlót az előszerződés információiról, a reklamációs, fizetési, üzleti, szállítási és egyéb feltételekkel kapcsolatban, mégpedig a következőképp:

a)    az áru legfőbb tulajdonságairól, ill. szolgáltatás jellegéről, a felhasznált kommunikációs eszközök, áruk vagy szolgáltatások illetékes tartományában, az eladó elektronikus üzletének az érintett katalógus-oldalán tájékoztatott,

b)   az eladó cégnevéről és székhelyéről, az eladó internetes üzletének illetékes aloldalán, ill. ezen üzleti és reklamációs feltételek 1. sz. cikkelyében tájékoztatott, amelyek az eladó elektronikus üzletének illetékes aloldalán kerültek elhelyezésre,

c)    az eladó telefonszámáról és egyéb adatairól, amelyek a vásárlóval történő kapcsolattartáshoz szükségesek, főleg az elektronikus postacíméről és fax címéről, ha rendelkezik ilyen címekkel, az eladó az elektronikus üzletének illetékes aloldalán, ill. az elektronikus üzlet illetékes aloldalán elhelyezett üzleti és reklamációs feltételek 1. sz. cikkelyében tájékoztatott,

d)   az eladó címéről, amelyen a vásárló érvényesítheti az áruk és szolgáltatások reklamációját, panaszt vagy egyéb indítványt nyújthat be, az eladó ezen üzleti és reklamációs feltételek 1. sz. cikkelyében tájékoztatott, amelyek az eladó elektronikus üzletének illetékes aloldalán kerültek elhelyezésre,

e)    az áru vagy szolgáltatás teljes áráról, beleértve az áfát és minden további adót, vagy ha tekintettel az áruk és szolgáltatások jellegére nem lehetséges az ár előzetes meghatározása, ill. a kiszámítási mód, posta-, szállítási- és egyéb költségek előzetes meghatározása, arról a tényről, hogy a vásárló köteles ezen illetékek előzetes kifizetésére, az eladó, az elektronikus üzletének az illetékes katalógus-oldalán tájékoztat;

f)    a fizetési feltételekről, beszállítási feltételekről és határidőkről, amelyek során az eladó elkötelezi megát az áru beszállítására vagy a szolgáltatás nyújtására, a vásárló reklamációinak, panaszainak és indítványainak érvényesítési és kezelési folyamatáról, az eladó a vásárlót az üzleti és reklamációs feltételek illetékes cikkeiben tájékoztatta, amelyek az eladó elektronikus üzletének illetékes aloldalán kerülnek feltüntetésre,

g)   a vásárló jogáról visszalépni az adásvételi szerződéstől, ill. ennek a feltételeiről, határidejéről, valamint az eljárásról ezen jogosultság érvényesítésére, az eladó, ezen üzleti és reklamációs feltételeinek a 10. cikkelyében tájékoztat, amely az eladó elektronikus üzletének illetékes aloldalán kerül feltüntetésre,

h)   az adásvételi szerződéstől való visszalépésről szóló nyomtatvány átnyújtásáról, az eladó a 10. cikkelyben és ezen üzleti és reklamációs feltételek mellékletében tájékoztat, amelyek az eladó elektronikus üzletének illetékes aloldalán vannak elhelyezve; az eladó egyúttal átnyújtja magát az adásvételi szerződés visszalépési nyomtatványát, mégpedig ezen reklamációs és üzleti feltételek mellékletében, amely az eladó elektronikus üzletének illetékes aloldalán kerül feltüntetésre,

i)     azon információkról, melyek szerint, ha a vásárló visszalép az adásvételi szerződéstől, viseli az áru eladó számára történő visszaszolgáltatási költségeit a 102/2014 sz. fogyasztók védelméről az áru eladása és a szolgáltatások nyújtása során, a távollevők között megkötött adásvételi szerződés, ill. az üzlethelységen kívül megkötött adásvételi szerződés alapján, a későbbi előírások értelmében (a továbbiakban csak „fogyasztó távolsági eladás soráni védelméről” szóló törvény) 10§ (3) bekezdése alapján és ha a vásárló visszalép az adásvételi szerződéstől, az áru-visszatérítés azon költségeiről amelyeket tekintettel a jellegükre nem lehet postai úton visszatéríteni, az eladó az üzleti és reklamációs feltételek 10. cikkelyében tájékoztat, alhelyezve az eladó elektronikus üzletének az illetékes aloldalán,

j)     a vásárló kötelezettségéről megtéríteni az eladó számára az árat a valós teljesítésért, a fogyasztó távolsági eladás soráni védelméről szóló törvény 10§ (5) bekezdése alapján, ha a vásárló azután lép vissza a szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződéstől, miután az eladó számára a kifejezett jóváhagyását adta a fogyasztó távolsági eladás soráni védelméről szóló törvény 4§ (6) bekezdése értelmében, az eladó, ezen üzleti és reklamációs feltételek 10. cikkelyében tájékoztat, amelyek az eladó elektronikus üzletének az illetékes aloldalán kerülnek elhelyezésre,

k)   azon körülményekről, amelyek során a vásárló elveszíti a szerződéstől történő visszalépési jogát, az eladó ezen üzleti és reklamációs feltételek 10. cikkelyében tájékoztat, amely az eladó elektronikus üzletének az illetékes aloldalán kerül elhelyezésre,

l)     az eladó felelősségéről szóló iránymutatásról az áruk és szolgáltatások meghibásodásaiért a Polgári törvénykönyv 622 és 623§ alapján, az eladó ezen üzleti és reklamációs feltételek 8. cikkelyében tájékoztat, amely az eladó elektronikus üzletének az illetékes aloldalán kerül elhelyezésre,

m)a gyártó vagy eladó által nyújtott jótállásról vagy annak a részleteiről szigorúbb alapelvek alapján, mint ahogy azt a Polgári törvénykönyv 502§ előírja, ha ez a gyártó és eladó által biztosítva van, ahogy az árueladás utáni, vásárló számára nyújtott segítségnyújtásról és ennek a feltételeiről vagy szolgáltatásnyújtásról, ha ez biztosítva van, az eladó a elektronikus üzletének illetékes katalógus-oldalán és ezen üzleti és reklamációs feltételek 9. cikkelyében tájékoztat, amely az eladó elektronikus üzletének az illetékes aloldalán kerül feltüntetésre,

n)   az illetékes viselkedési kódexekről, amelyek betartására az eladó elkötelezte magát és a vásárló általi megismerésük és beszerzésük módjáról, az eladó, az elektromos üzlet illetékes katalógus-oldalán tájékoztat,

o)   a szerződés időtartamáról, ha határozott időre megkötött szerződésről van szó; ha határozatlan időre megkötött szerződésről, ill. olyan szerződésről van szó, amelynek az érvényessége automatikusan meghosszabbításra kerül, a szerződés felmondásának a feltételeiről, az eladó, az elektronikus üzletének az illetékes katalógus-oldalán, ill.  ezen üzleti és reklamációs feltételekben tájékoztat, amelyek az elektronikus üzletének az illetékes aloldalán kerülnek feltüntetésre,

p)   a vásárló adásvételi szerződésből adódó kötelezettségeinek az időtartamáról, ha a vásárlónak az adásvételi szerződésből ilyen kötelezettségei adódnak, az eladó az elektronikus üzletének az illetékes katalógus-oldalán, ill.  ezen üzleti és reklamációs feltételekben tájékoztat, amelyek az elektronikus üzletének az illetékes aloldalán kerülnek feltüntetésre,

q)   a vásárló előleg-fizetési kötelezettségéről vagy egyéb pénzügyi biztosíték befizetési kötelezettségéről az eladó kérvényére és azon feltételekről, amelyek ezen kötelezettségek biztosítására vonatkoznak, ha ez a vásárló számára az adásvételi szerződésből adódik, az eladó, az elektronikus üzletének az illetékes katalógus-oldalán, ill. ezen üzleti és reklamációs feltételekben tájékoztat, amelyek az elektronikus üzletének az illetékes aloldalán kerülnek feltüntetésre,

r)     a funkcionalitásról beleértve a felhasználható műszaki védelmi intézkedéseket az elektronikus tartalom biztosítására, ha ez megfelelő, az eladó az elektronikus üzletének az illetékes katalógus-oldalán, ill.  ezen üzleti és reklamációs feltételekben tájékoztat, amelyek az elektronikus üzletének az illetékes aloldalán kerülnek feltüntetésre,

s)    az elektronikus tartalom kompatibilitásáról a hardverrel és a szoftverrel, amelyekről az eladó tud, vagy amelyekről elvárhatóan tudnia kellene, ha ez megfelelő, az eladó az elektronikus üzletének az illetékes katalógus-oldalán, ill. ezen üzleti és reklamációs feltételekben tájékoztat, amelyek az elektronikus üzletének az illetékes aloldalán kerülnek feltüntetésre,

t)     a viták bíróságon kívüli rendezésének a lehetőségéről, az alternatív vitarendezés rendszerével, ha az eladó elkötelezte magát ezen rendszer felhasználására, az eladó az elektronikus üzletének az illetékes katalógus-oldalán, ill.  ezen üzleti és reklamációs feltételekben tájékoztat, amelyek az elektronikus üzletének az illetékes aloldalán kerülnek feltüntetésre,

u)   az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges műveletekről úgy, hogy ezen műveleteket jelen üzleti és reklamációs feltételekben írta alá, amelyek az eladó elektronikus üzletének illetékes aloldalán kerülnek feltüntetésre,

v)   arról, hogy az adásvételi szerződés az eladónál elektronikus formában is archiválásra kerül és arról, hogy a vásárló számára, az írásos kérvénye után elérhetővé válik, az eladó, az elektronikus üzletének az illetékes katalógus-oldalán, ill.  ezen üzleti és reklamációs feltételekben tájékoztat, amelyek az elektronikus üzletének az illetékes aloldalán kerülnek feltüntetésre,

w)arról, hogy a szerződés megkötésére szolgáló nyelv a szlovák nyelv, az eladó az elektronikus üzletének az illetékes katalógus-oldalán, ill.  ezen üzleti és reklamációs feltételekben tájékoztat, amelyek az elektronikus üzletének az illetékes aloldalán kerülnek feltüntetésre,

2.7. Ha az eladó nem teljesíti ezen üzleti és reklamációs feltételek 2.6 pont e) betűje alapján meghatározott tájékoztatási kötelezettségét, a vásárló nem köteles ezen kiegészítő költségek vagy illetékek megtérítésére.

3. A vásárló jogai és 

 

3.1. Az eladó köteles:

a)      a megrendelés, elfogadás általi megerősítése esetén, az áru vásárló számára történő beszállítására, mégpedig a megállapodott mennyiségben, határidőben, minőségben, ill. becsomagolni az árut és biztosítani az olyan szállítást, amely során nem kerül sor az áru károsítására,

b)      biztosítani, hogy a beszállított áru teljesítse a SzK érvényes jogi előírásait,

c)      megerősítést küldeni az adásvételi szerződés megkötéséről egy tartós adathordozón, például e-mailen keresztül. Az adott megerősítést, halogatás nélkül el kell küldenie a vásárló számára, amelynek tartalmaznia kell minden, a 2.6 pontban feltüntetett információt, beleértve a nyomtatványt az adásvételi szerződéstől való visszalépésre.

d)     legkésőbb az áruval együtt, elektronikus vagy írásos formában a vásárló számára elküldeni minden szükséges okmányt, amelyek a megvásárolt áru átvételéhez és felhasználásához szükségesek, továbbá a Szlovák Köztársaság jogi előírásai által meghatározott okmányokat, például a szlovák nyelvű használati útmutatót, szállítólevelet, jótállási levelet és adózási okmányt is.

3.2. Az eladó jogosult a beszállított áru vételárának, a vásárló általi megfelelő és időben történő megtérítésére.

3.3. Ha az áru elérhetetlensége vagy a készletek kifogyása esetén, az eladó nem képes a vásárló számára az áru, adásvételi szerződésben megállapodott határidőn belüli beszállítására, amely ezen üzleti és reklamációs feltételekben került meghatározásra, ill. a megállapodott vételáron, ebben az esetben az eladó kötelezettsége a vásárló számára pótteljesítést nyújtani, esetleg biztosítani a számára az adásvételi szerződéstől való visszalépés lehetőségét (megrendelés törlése). Az adásvételi szerződéstől való visszalépés vagy a megrendelés törlése egy, a vásárló által megküldött e-mail által lehetséges. A vételár vagy egy részének a megtérítése esetén, az eladó köteles a már megtérített vételár vagy egy részének, a vásárló számára történő visszaterítésére, mégpedig az adásvételi szerződés visszalépéséről, ill. a megrendelés törléséről szóló e-mail kézbesítésétől számolt 14 napon belül, a vásárló által meghatározott számlaszámra, ha a szerződő felek nem állapodtak meg másképp. Ha nem kerül sor a pótteljesítés vásárló általi fogadására és az adásvételi szerződéstől való visszalépésre sem, az eladó jogosult visszalépni az adásvételi szerződéstől. A vételár vagy egy részének a vásárló általi megtérítése esetén, az eladó köteles a vételár vagy egy részének a vásárló számára történő visszatérítésére, mégpedig a visszalépésétől számolt 14 napon belül.

 

4. A vásárló jogai és kötelezettségei

4.1.Az eladó megismertette a vásárlót a vételár fifizetési kötelezettségével. Ezen kötelezettség a megrendelés részét képezi.

4.2. A vásárló jogai: A vásárló jogosult az áru beszállítására, mégpedig a szerződő felek között megállapodott mennyiségben, minőségben és helyszínen.

4.3. A vásárló kötelezettsége:

a)    a megállapodott vételár eladó számára történő megfizetése, a megállapodott fizetési határidőn belül, beleértve a megrendelt áru beszállítási költségeit,

b)   a megrendelt és beszállított áru átvétele

c)    a szállítólevélben megerősíteni az áru átvételét, mégpedig az aláírása vagy az általa meghatalmazott személy alírása által.

5. Szállítási és fizetési feltételek

 

5.1. Az elektronikus üzlet weboldalán található minden árú esetén, feltüntetésre kerül az áru általános elérhetősége a kiszállítási dátumával együtt. 

5.2. Az eladó köteles az áru azonnali, vásárló számára történő beszállítására, legkésőbb 30 napon belül az adásvételi szerződés megkötésétől számolva, ha a szerződő felek az adásvételi szerződésben nem állapodtak meg másképp. Ha ezen kötelezettségét az eladó nem teljesítette, a vásárló felszólíthatja az adott áru, általa meghatározott határidőn belüli beszállítására. Ha az áru beszállítására ezen kiegészítő határidő lejárta után sem kerül sor, a vásárló jogosult visszalépni az adásvételi szerződéstől.

5.3. Az eladó jogosult felszólítani a vásárlót az áru átvételére, az adásvételi szerződésben meghatározott beszállítási határidő lejárta előtt is.

5.4. Az eladó elektronikus üzlete bármely weboldalán megjelenített áru nem illusztráció. A méretek, súly és egyéb adatok az áruról, amelyek az eladó weboldalán található prospektusokban, katalógusokban és egyéb az írásos anyagokban kerülnek feltüntetésre, a gyártó által megadottak és a feltüntetett értékektől + - 1%-ban térhetnek el.

5.5. A vásárló kötelezettsége az áru átvétele, az adásvételi szerződésben megállapodott helyen vagy egyéb módon az áru beszállítása előtt (a továbbiakban csak „helyszín”). A vásárló köteles az áru olyan időtartományban történő átvételére, amely az eladó, ill. általa, az áru beszállítására meghatalmazott képviselő és a vásárló között, az adásvételi szerződésben került meghatározásra, esetleg más módon az áru beszállítása előtt (a továbbiakban csak „időtartam”). 

5.6. Ha az eladó, kézbesíti az árut a helyszínre az adott időtartamon belül, a vásárló köteles az áru személyes átvételére vagy átvételének a biztosítása, a vásárló által meghatalmazott személlyel. A vásárló köteles a vételár kifizetéséről, áru kézbesítéséről és átadásáról szóló protokoll aláírására. Egy harmadik, az áru átvételére meghatalmazott személy kötelezettsége a megrendelés-elfogadás másolatának az eladó számára történő benyújtása. Az áru, a vásárló számára történő átadás pillanatában tekintett kézbesítettnek. Az áru kézbesítésének, az áru Helyszínre történő beszállítása, ill. a vásárló vagy az általa meghatalmazott személy általi átvétele és az áru vételárának a kifizetéséről, áru kézbesítéséről és átadásáról szóló protokoll, vásárló, ill. harmadik személy általi aláírása tekintendő. 

5.7. Az áru-beszállítás ismétlésének a szükségessége esetén, mégpedig a vásárló, adott helyszínen és időtartamban való jelenléti hiányának az okából, vagy ha a vásárló nem veszi át az árut 7 napon belül az időtartomány hiábavaló lejárta után, mégpedig az adásvételi szerződéstől történő előzetes, írásos visszalépés nélkül, az eladó a kialakult károkért kártérítésre jogosult, a valós költségek összegében, amelyek az áru sikertelen helyszínre kézbesítése által alakultak ki.

5.8. A vásárló köteles a fogadott küldemény ellenőrzésére, azonnal a kézbesítés után, mégpedig az eladó képviselőjének, például a futárnak a jelenlétében. Ha az áru meghibásodásának a megállapítására kerül sor, az eladó képviselője köteles lehetővé tenni a vásárló számára egy bejegyzés létrehozását az áru meghibásodás jellegéről és mértékéről, amelynek a valódiságát az eladó képviselője erősíti meg. Ezen kiállított bejegyzéssel, kézbesítve az eladó számára, a vásárló elutasíthatja a beszállított hibás árú átvételét, majd ezen üzleti és reklamációs feltételek 8. cikkelye értelmében reklamációt érvényesíthet az eladónál vagy az általa kijelölt személynél. Ha a vásárló elutasítja a hibás árú átvételét, az áruvisszaküldés minden indokolt költségét, az eladó állja.

5.9. Az áru eladó általi nem beszállítása esetén, a vásárló jogosult ezen üzleti feltételek 5.2 pontjában feltüntetett határidőn belül, visszalépni az adásvételi szerződéstől és köteles a vásárló számára visszatéríteni a már kifizetett vételárat vagy annak egy részét, mégpedig 14 napon belül az adásvételi szerződéstől való visszalépés kézbesítési pillanatától számolva. A pénzeszközök, a vásárló által meghatározott bankszámlára kerülnek átutalásra.

  

6. Vételár

 6.1. Az áru vételára, amely az adásvételi szerződésben a vásárló és az eladó között került meghatározásra, a megrendelés elfogadásában került feltüntetésre (a továbbiakban csak „vételár”). Abban az esetben, ha a kézbesítés megerősítésében feltüntetett vételár magasabb, mint az azonos termék ára, feltüntetve az elektronikus üzlet kínálatában a megrendelés, vásárló általi elküldésének a pillanatában, az eladó elektronikus üzenetet küld a vásárló számára, információkkal az új vételárról más összegben, amely az eladó javaslatának tekintendő az új adásvételi szerződés megkötésére, amelyet az érvényes adásvételi szerződés megkötéséhez a vásárlónak e-mailben vagy írásos módon, kifejezetten meg kell erősítenie.

6.2. A vásárló köteles az eladó számára a vételár megfizetésére, beleértve az áru kézbesítési költségeit, mégpedig készpénzben, ill. bankkártyával az áru személyes átvételénél, utánvétellel az áru kézbesítési helyszínén vagy készpénzmentes átutalással az eladó számlájára, feltüntetve a megrendelés fogadásában vagy az eladó internetes oldalán, még az áru átvétele előtt.  

6.3. A vételár, eladó számlájára történő készpénzmentes utalás általi kifizetése esetén, a kifizetési napnak azon pillanat tekintendő, amely során a teljes vételár jóváírásra kerül az eladó számláján.

6.4. A vásárló, a megállapodott áruért köteles a vételár eladó számára történő megfizetésére, mégpedig az adásvételi szerződés alapján meghatározott határidőn belül, legkésőbb viszont az áru átvételekor.

6.5. Az eladó jogosult az áru, vásárló számára történő beszállításának az elutasítására, ha a vásárló az áru Helyszínre kézbesítésének az pillanatáig, nem téríti meg a teljes vételárat és a szerződő felek nem állapodtak meg az áru részletfizetésében.

6.6. Az áru összeszerelése és kiszállítása nem része a vételárnak és az eladó nem köteles ezen szolgáltatások vásárló számára történő biztosítására.

7. Áru tulajdonjogának a megszerzése és a kárveszély átruházása

7.1. Az áru tulajdonjogát a vásárló az áru vételárának a teljes megtérítése által szerzi meg.

7.2. Az áru, vásárló vagy az általa meghatalmazott személy általi átvétele pillanatában az eladótól, ill. az eladó által az áru kézbesítésére meghatalmazott személytől, esetleg az áru, vásárló általi megkésett átvétele esetén, ha az eladó a vásárló számára lehetővé teszi az áru kezelését, az áru kárveszélye átruházásra kerül a vásárlóra.

8. Reklamációs rend (jótállás, felelősség a meghibásodásokért, reklamáció)

8.1. A vásárló jogosult a hibák ingyenes, időben és megfelelő módon történő eltávolítására, ha olyan hibáról van szó, amely eltávolítható. Az eladó köteles a hibákat felesleges halogatás nélkül eltávolítani.

8.2. A hibák eltávolítása helyett a vásárló igényelheti az áru cseréjét, ill. ha a meghibásodás kizárólag az áru egy bizonyos részét érinti, ezen rész cseréjét is, ha ezáltal az eladónak, tekintettel a termék árára vagy a meghibásodás mértékére, nem alakulnak ki aránytalan költségei.

8.3. A meghibásodott árut, az eladó bármikor megfelelőre cserélheti, ha ez nem okoz nehézségeket a vásárló számára.

8.4. Ha az áru olyan meghibásodásáról van szó, amelyet nem lehet eltávolítani és amely korlátozza az áru megfelelő, hibamentes használatát, a vásárló az áru cseréjére vagy az adásvételi szerződéstől való visszalépésre jogosul. Ugyanezen jogok illetik meg a vásárlót, ha ugyan eltávolítható meghibásodásról van szó, viszont a meghibásodás ismételt megjelenése vagy a nagyobb hibaszám miatt, nem képes az áru megfelelő használatára. 

8.5. Egyéb el nem távolítható meghibásodások esetén, a vásárló a termék árából megfelelő engedményre jogosul. 

8.6. Az eladó tájékoztatta a vásárlót a jogairól, amelyek a számára a Polgári törvénykönyv rendelkezéseinek a 622§-ból adódnak (ezen üzleti és reklamációs feltételek 8.1-8.3 pontja), ill. a jogokról amelyek a számára a Polgári törvénykönyv rendelkezéseinek a 623§-ból adódnak (ezen üzleti és reklamációs feltételek 8.4-8.5 pontja), mégpedig úgy, hogy elhelyezte ezen üzleti és reklamációs feltételeket az elektronikus üzlete illetékes aloldalán, amelyeket még a megrendelése leadása előtt, a vásárlónak lehetősége volt elolvasni.

8.7. A vásárló köteles a reklamációját az eladónál vagy az általa meghatározott személynél érvényesíteni. Az eladó felelős az árun kialakult károkért, a Szlovák Köztársaság érvényes jogi előírásai értelmében. Információkat a szervizközpontokról, ill. a jótállási és jótállás utáni szervizhez meghatározott személyekről, a vásárló, a jótállási levél hátoldalán vagy telefonon, ill. e-mailben igényelt kérvénnyel talál.

8.8. A reklamációk kezelésére, az eladó érvényes reklamációs rendje vonatkozik, tehát ezen üzleti és reklamációs feltételek 8. cikkelye. A vásárló, még az adásvételi szerződés megkötése előtt, megfelelően tájékoztatva lett a reklamációs rendről, a reklamáció módjáról és feltételeiről, beleértve az adatokat a reklamáció érvényesítéséről, ill. a jótállási javítások elvégzéséről, összhangban a 250/2007 sz. a fogyasztók védelméről és a 372/1990 sz. kihágásokról szóló törvény módosításáról szóló törvény 18§ (1) bekezdése értelmében (a továbbiakban csak „Törvény”) mégpedig úgy, hogy jelen üzleti és reklamációs feltételeket az elektronikus üzlete weboldalának illetékes aloldalán helyezi el és a vásárlónak még a megrendelés elküldése előtt lehetősége van ezen feltételek elolvasására.

8.9. A vásárló által, az eladó elektronikus üzletéből, az interneten megvásárolt árukra, ezen reklamációs rend vonatkozik.

8.10. Ha az áru olyan meghibásodásokat mutat, amelyekért a gyártó, beszállító vagy az eladó felelős és vonatkozik rá a jótállás, ill. az eladónál került megvásárlásra, a vásárló jogosult a felelősség, eladónál történő érvényesítésére.

8.11. Ha az áru hibákat mutat, a vásárló jogosult a reklamáció érvényesítésére az eladó üzemében, összhangban a Törvény 18§ (2) bekezdésének a rendelkezéseivel, mégpedig úgy, hogy kézbesíti az árut az eladó üzemébe és benyújtja az eladó számára a szándékát a jogosultsága érvényesítésére, ezen üzleti és reklamációs feltételek 8.1-8.5 pontjai alapján  (a továbbiakban csak „Tájékoztatás a reklamáció érvényesítéséről“) pl. a reklamáció érvényesítésére szolgáló kitöltött nyomtatvány formájában, amely az eladó elektronikus üzletének illetéke aloldalán kerül elhelyezésre. Az eladó, a reklamációra megküldött árura biztosítás megkötését javasolja. Az utánvételre visszaküldött árut az eladó nem veszi át. A vásárló köteles a „Tájékoztatás a reklamáció érvényesítéséről” nyomtatványban igényelt információk valós feltüntetésére, főleg pontosan megjelölni az áru meghibásodásának a típusát és tartományát; a vásárló egyúttal feltünteti, hogy a Polgári törvénykönyv 622 és 633§ rendelkezéseiből adódó mely jogait érvényesíti. A vásárló, a jótállási javítások teljesítéséhez, jogosult a reklamáció érvényesítésére a gyártó által feljogosított személynél is (a továbbiakban csak „kijelölt személy”). A kijelölt személyek jegyzéke a jótállási levélben van feltüntetve, ill. az eladó által, a vásárló kérvényére kerül megküldésre.

8.12. Az árut érintő reklamációs eljárás, amely az eladó számára kézbesítendő, azon a napon kezdődik meg, amelyen az összes alábbi feltétel teljesítésre kerül:

  1.        tájékoztatás kézbesítése a reklamáció vásárló általi érvényesítéséről, az eladó számára

b)      a reklamált áru kézbesítése az eladó vagy a kijelölt személy számára

c)      a reklamált áru hozzáférési kódjainak, jelszavainak és hasonlók kézbesítése az eladó számára, ha ezen adatok a reklamáció kezeléséhez elengedhetetlenek.

 

8.13. Ha a reklamáció tárgyát olyan termék képezi, amely objektíven nem kézbesíthető az eladó számára vagy amely stabilan beépített, a vásárló ezen üzleti és reklamációs feltételek 8.12 pont a) és c) betűi alapján meghatározott feltételek teljesítésén kívül, köteles minden szükséges együttműködés biztosítására a reklamált áru eladó, ill. kijelölt személy általi ellenőrzéséhez.  Az olyan árut érintő reklamációs eljárás, amely az eladó számára objektíven nem kézbesíthető vagy amely stabilan beépített, azon a napon kezdődik meg, amelyen az áru áttekintésére, az első mondat alapján került sor. Viszont, ha az eladó vagy az általa kijelölt harmadik személy, a vásárló által biztosított megfelelő együttműködés ellenére nem teljesíti az ellenőrzés elvégzését megfelelő határidőn belül, legkésőbb viszont 10 munkanapon belül a „Tájékoztatás a reklamáció érvényesítéséről” eladó számára történő kézbesítésétől számolva, a reklamációs eljárás, a „Tájékoztatás a reklamáció érvényesítéséről” kézbesítési napján kezdődik meg.   

 

8.14. Az eladó vagy az általa kijelölt személy kiadja a vásárló számára a megerősítést a reklamáció érvényesítéséről, mégpedig az eladó által kiválasztott módon, pl. írásos vagy elektronikus formában, amelyben köteles a reklamált meghibásodások pontos leírására és újra tájékoztatja a fogyasztót a jogairól, amelyek ezen üzleti és reklamációs feltételek 8.1-8.3 pontjaiból (Polgári törvénykönyv 622§) adódnak, ill. amelyek ezen üzleti és reklamációs feltételek 8.4-8.5 pontjaiból adódnak (Polgári törvénykönyv 623§). Ha a reklamáció a távolsági kommunikáció eszközein keresztül kerül érvényesítésre, az eladó köteles a megerősítést a reklamáció érvényesítéséről a vásárló számára azonnal kézbesíteni; ha a megerősítés azonnali kézbesítése nem lehetséges, szükséges a felesleges halogatás nélküli kézbesítés, legkésőbb viszont a reklamációkezelés okmányával együtt; a reklamáció érvényesítéséről szóló megerősítést nem szükséges kézbesíteni, ha a vásárló a reklamáció érvényesítését más módon is képes felmutatni.

8.15. A vásárló jogosult dönteni arról, hogy mely jogait érvényesíti a Polgári törvénykönyv 622§ és 623§ értelmében, s egyúttal köteles a döntéséről szóló információt, az eladó számára halogatás nélkül kézbesíteni. A vásárló azon döntése alapján, hogy mely jogait érvényesíti a Polgári törvénykönyv 622§ és 623§-nak az értelmében, az eladó vagy a kijelölt személy kötelesek a reklamáció módjának az azonnali meghatározására a Törvény 2§ m) betűje értelmében, bonyolultabb esetekben a reklamációs eljárás kezdetétől számolt 3 napon belül, indokolt esetekben pedig, főleg ha az áru állapotának komplikált műszaki kiértékelése igényelt, legkésőbb 30 napon belül a reklamáció érvényesítésétől számolva. A reklamációkezelés módjának a meghatározása után, a reklamációt azonnali kezelésére kerül sor, mégpedig az eladó vagy a kijelölt személy által; indokolt esetekben sor kerülhet a reklamáció későbbi kezelésére is. A reklamáció kezelése viszont sosem tarthat tovább 30 napnál a reklamáció érvényesítési napjától számolva. A reklamációkezelés határidejének a hiábavaló lejárta után, a fogyasztó jogosult visszalépni az adásvételi szerződéstől, ill. az áru cseréjére egy új, hibamentes termékre.  

8.16. Ha a vásárló az áru reklamációját az adásvételi szerződés megkötésétől számolt első 12 hónapban érvényesíti, az eladó a reklamációt kizárólag szakértői vélemény alapján, ill. engedélyezett, bejelentett, akkreditált személy nyilatkozata alapján utasíthatja el, esetleg a kijelölt személy álláspontja alapján (a továbbiakban csak az “áru szakértői megítélése”). Tekintet nélkül a szakértő megítélés eredményeire, az eladó nem kérheti a vásárlótól az áru szakértői megítélésének a költségtérítését és egyéb az áru szakértői értékelésével kapcsolatos költségeket sem.

8.17. Ha a vásárló a termék reklamációját 12 hónappal az adásvételi szerződés megkötése után érvényesítette és a reklamációt az eladó elutasította, a reklamációt kezelő személy köteles a reklamációkezelés okmányában feltüntetni a szakértő nevét, akihez a vásárló benyújthatja, ill. elküldheti a terméket szakértői értékelésre és megítélésre. Ha a vásárló elküldi az árut szakértői megítélésre az okmányon feltüntetett személyhez, a szakértői megítélés költségeit, ahogy minden ezzel kapcsolatban álló célzott költséget, tekintet nélkül a szakértői értékelés eredményére, az eladó visel. Ha a vásárló, a szakértői megítélés során bizonyítja az eladó felelősségét, a reklamációt újra érvényesítheti; a szakértői megítélés ideje alatt, az áru jótállási ideje nem telik. Az eladó, köteles a vásárló számára, 14 napon belül az újra érvényesített reklamáció után megtéríteni az áru szakértői értékelésére kiadott minden költséget, ahogy ezzel kapcsolatban álló minden további költséget is. Az ismételten érvényesített reklamáció nem utasítható el.

8.18. A vásárló nem jogosult a felelősség érvényesítésére azon hibákért, amelyekre az eladó által az adásvételi szerződés megkötésének az idejében figyelmeztetve lett, vagy amelyekről, tekintettel az adásvételi szerződés megkötésének a körülményeire, tudnia kellett.

8.19. Az eladó fenntartja a jogát a hibás árut egy hibamentes típusra cserélni, a hibás áru azonos vagy jobb műszaki paramétereivel, hogy ezáltal a vásárló számára ne okozzon semmilyen nehézségeket.

8.20. Az eladó nem felel az áru meghibásodásaiért, ha:

a)      egy nyilvánvaló hibáról van szó, amelyet a vásárló a küldemény ellenőrzése által is észlelhetett az áru kézbesítése során és amelyet nem jelentett be az eladó számára, összhangban ezen üzleti és reklamációs feltételek 5.8 pontjával,

b)      ha a vásárló nem érvényesítette az eladó felelősségét érintő jogát, az áru jótállási idejének a végéig,

c)      ha az áru meghibásodása, a vásárló által okozott mechanikai károsodás,

d)     ha az áru meghibásodása az áru olyan feltételek melletti használata során alakult ki, amelyek az intenzitásukkal, nedvességtartalmukkal, ill. vegyi es mechanikai hatásaikkal nem felelnek meg az áru természetes környezetének,

e)      ha az áru meghibásodása szakszerűtlen beavatkozás, kezelés, ill. karbantartás hanyagolása során alakult ki,

f)       ha az áru meghibásodása, túlzott terhelés által, ill. a dokumentációban vagy az általános felhasználás alapelveiben feltüntetett feltételekkel ellentétben álló felhasználással okozott, 

g)      ha az áru meghibásodása visszafordíthatatlan és/vagy előre nem látható események által okozott,

h)      ha az áru meghibásodása véletlen romlás és véletlen károsodás által alakult ki,

i)        ha az áru meghibásodása szakszerűtlen beavatkozással vagy víz, tűz, statikus vagy légköri elektromosság által okozott károsítással, ill. egyéb vis maior általi károsítással alakult ki,

j)        ha a meghibásodás, jogosulatlan személy általi beavatkozással alakult ki.

 

8.21. Az eladó kötelezettsége a reklamáció kezelése és a reklamációs eljárás befejezése az egyik, az alábbiakban feltüntetett módon:

a)      áru cseréje által,

b)      az áru vételárának a visszatérítése által,

c)      a kijavított áru átadása által,

d)     egy megfelelő engedmény visszatérítése által az áru vételárából,

e)      írásos felszólítással az eladó által meghatározott teljesítés átvételére,

f)        a reklamáció elutasításának az indoklása által.

 

8.22. Az eladó köteles a reklamációkezelés meghatározásának a módjáról és a reklamáció kezeléséről, a vásárló számára egy írásos okmányt kiadni, legkésőbb 30 napon belül a reklamáció személyes érvényesítésétől számolva, mégpedig posta-, futár- ill. kézbesítési szolgálat segítségével. A reklamáció eredményeiről, az eladó közvetlen a reklamációs eljárás befejezése után tájékoztatja a vásárlót, mégpedig e-mailen vagy telefonon és az áruval együtt, ill. e-mailen, kézbesíti a vásárló számára a reklamációkezelés okmányát is.

8.23. A jótállási idő az áru kézbesítési napjától számolt 24 hónap, ha az adott esetre nincs más jótállás meghatározva. A sporttáplálkozás, ajándékkosárban elhelyezett élelmiszerek és állateledel elküldött termékei, több mint 2 hónapos szavatossági és minőségmegőrzési idővel rendelkeznek; rövidebb lejárati idő esetén az eladó kapcsolatba lép a vásárlóval telefonon és e-mailen és a csomagot kizárólag a vásárló jóváhagyásával küldi el.

8.24. Az áru jótállási javítása esetén, a jótállási idő meghosszabbításra kerül azzal az idővel, amely során a vásárló nem használhatja a terméket.

8.25. Az áru új termékre történő cseréje esetén, a jótállási idő az új termék átvételétől kezd telni, viszont kizárólag az új termékre vonatkozik. Az áru új termékre történő cseréje esetén, a vásárló egy új okmányt kap, amelyben feltüntetésre kerülnek az információk az áru cseréjéről és az esetleges további reklamációk érvényesítésére az adásvételi szerződés és ezen reklamációs okmány alapján kerül sor.

8.26. Eltávolítható meghibásodás esetén, a reklamáció a vásárló döntése által lesz kezelve, összhangban ezen üzleti és reklamációs feltételek 8.15. pontjával, mégpedig a következőképp:

a)     az eladó kicseréli a hibás árut vagy 

b)     biztosítja a meghibásodás eltávolítását

8.27. Ha eltávolítható meghibásodásról van szó és a vásárló nem határozza meg halogatás nélkül, összhangan ezen üzleti és reklamációs feltételek 8.15 pontjával, a reklamáció kezelésének az általa kiválasztott módját, az eladó a reklamációt a meghibásodás eltávolítása által kezeli.

8.28. Ha olyan meghibásodásról van szó, amelynek az eltávolítása nem lehetséges vagy egy, többször ismétlődő eltávolítható meghibásodásról, ill. nagyobb számú különböző eltávolítható meghibásodásokról, amelyek korlátozzák az áru megfelelő, hibamentes használatát, az eladó a reklamációt, összhangban ezen üzleti és reklamációs feltételek 8.15. pontjával, a vásárló döntése alapján, a következőképp kezeli:  

a)    az áru cseréje által egyéb működőképes árura, azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel vagy

b)   abban az esetben, ha az eladó nem cserélheti az árut egy hibamentes termékre, a reklamációt a vételár visszatérítésével kezeli.

8.29. Ha olyan meghibásodásról van szó, amelynek az eltávolítása nem lehetséges vagy egy, többször ismétlődő eltávolítható meghibásodásról, ill. nagyobb számú különböző eltávolítható meghibásodásokról, amelyek korlátozzák az áru megfelelő, hibamentes használatát és a vásárló, összhangban ezen üzleti és reklamációs feltételek 8.15. pontjával, halogatás nélkül nem állapítja meg a reklamáció kezelésének a módját, az eladó a reklamációt az áru, működőképes termékre történő cseréje által kezeli, amely azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkezik.

8.30. A reklamáció kezelése kizárólag a „Tájékoztatás a reklamáció érvényesítéséről” részben feltüntetett meghibásodásokra vonatkozik, összhangban ezek üzleti és reklamációs feltételek 8.14.pontjával.  

8.31. A reklamáció céljaira, többször ismétlődő eltávolítható meghibásodásnak tekintendő, egy eltávolítható meghibásodás több mint két alkalommal történő előfordulása.

8.32. A reklamáció céljaira nagyobb számú, különböző eltávolítható hibáknak, több mint három különböző eltávolítható meghibásodás egyidejű előfordulása tekintendő.

8.33. A vásárló jogosultsága az áru reklamációjának az érvényesítésére, azután, hogy érvényesítette a jogát és igényelte az eladótól a meghibásodás eltávolítását, összhangban ezen üzleti és reklamációs feltételek 8.1 pontjával, érvénytelenné válik és tekintet nélkül a reklamáció eredményére, ugyanazon meghibásodás esetén (nem az azonos típusú meghibásodásokról van szó) nem jogosult a reklamáció érvényesítésére.   

8.34. Ezen üzleti és reklamációs feltételek 8. cikkelyének a rendelkezései, kifejezetten nem érvényesek a fogyasztó definícióját nem teljesítő alanyok számára, feltüntetve a 102/2014 sz. törvény 2§, a) betűje értelmében.

 

9. A személyes adatok és a személyes adatok védelme

9.1.  A szerződő felek megállapodtak, hogy a vásárló abban az esetben, ha egy természetes személy, köteles az eladó számára a megrendelés során átnyújtani a keresztnevét és a vezetéknevét, állandó lakhelye címét beleértve az irányítószámot is, ill. a telefonszámát és az e-mail címét.

9.2.  A szerződő felek megállapodtak, ha a vásárló egy jogi személy, köteles az eladó számára a megrendelés során átnyújtani a cégnevét, székhelycímét beleértve az irányítószámot is, cégjegyzékszámát, telefonszámát és e-mail címét.

9.3.  A vásárló bármikor ellenőrizheti és módosíthatja az átnyújtott személyes adatait, ahogy megszüntetheti a regisztrációját is, mégpedig a bejelentkezés után az elektronikus üzlet internetes oldalán, a „Profilom” részben.

9.4.  Az eladó ezennel tájékoztatja a vásárlót, hogy a 18/2018 sz. személyes adatok védelméről és az egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény, összhangban a későbbi előírásokkal (a továbbiakban csak SzAV tv.) értelmében, az adásvételi szerződés megkötési folyamata során, mint üzemeltető feldolgozza a vásárló, mint érintett személyes adatait, mégpedig a vásárló jóváhagyása nélkül, mivel a vásárló személyes adatainak a feldolgozása az eladó által kerül kivitelezésre a vásárlóval megkötött előszerződéses viszonyok értelmében, ill. a vásárló személyes adatainak a feldolgozása az adásvételi szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen, amelyben a vásárló szerződő félként szerepel. 

9.5.  A vásárló az illetékes mező kijelölésével, még a megrendelése elküldése előtt, a SzAV tv. értelmében, jóvá tudja hagyni a személyes adatai eladó általi feldolgozását és eltárolását, főleg azokat, amelyek a feljebbi részben feltüntetésre kerültek és/vagy amelyek szükségesek az eladó információküldési tevékenységéhez az új termékekről, kedvezményekről és akciókról, amely adatokat minden információs rendszerében feldolgoz, amelyek az információküldési tevékenységét érintik.

9.6.  Az eladó elkötelezi magát, a vásárló személyes adatainak a kezelésére, összhangban a Szlovák Köztársaság érvényes jogi előírásaival.

9.7.  Az eladó kijelenti, hogy összhangban a SzAV tv. -el, a személyes adatokat kizárólag ezen üzleti és reklamációs feltételekben feltüntetett célokra fogja feldolgozni. 

9.8.  Az eladó kijelenti, hogy összhangban a SzAV tv. -el, a személyes adatokat ezen üzleti és reklamációs feltételekben feltüntetett célokon kívül úgy dolgozza fel, hogy biztosítja, hogy a személyes adatok kizárólag olyan módon kerüljenek feldolgozásra és felhasználásra, amely megfelel azon célnak, amelyre beszerzésre kerültek, ill. hogy ezen adatokat nem fogja olyan személyes adatokkal együtt tárolni, amelyek más célokra vannak meghatározva.    

9.9.  A vásárló, az ezen üzleti és reklamációs feltételek 9.5 pontja alapján, a jóváhagyását nyújtja az eladónak a személyes adatai feldolgozására, mégpedig határozott időre a feldolgozás céljának a teljesítéséig. Az eladó, a feldolgozás céljának a teljesítése után biztosítja a személyes adatok halogatás nélküli likvidálását. A jóváhagyását a személyes adatok feldolgozására, a vásárló írásos formában bármikor visszavonhatja. A jóváhagyás, a vásárló által küldött visszavonás kézbesítése utáni 1 hónapos határidőn belül szűnik meg.

9.10.  A vásárló felszólításra kerül, hogy még a megrendelés elküldése előtt, a megfelelő mező kijelölésével erősítse meg, hogy az eladó megfelelő, érthető és kétségbevonhatatlan módon tájékoztatta:

a)    az azonosító adatairól, amelyek ezen üzleti és reklamációs feltételek 1. sz.  cikkelyében kerülnek feltüntetésre,

b)   harmadik fél azonosító adatairól, amely azon társaság, amely kézbesíti a vásárló számára a megrendelt árut úgy, hogy ezen adatok a megrendelés elfogadásában kerülnek feltüntetésre,

c)    a személyes adatok feldolgozásának a céljáról, amely az eladó és a vásárló közötti adásvételi szerződés megkötése,

d)   hogy a vásárló személyes adatait természetes személy esetén keresztnév, vezetéknév, állandó lakhely beleértve az irányítószámot is, telefonszám és e-mail cím tartományában dolgozza fel, jogi személy esetén pedig cégnév, cégszékhely beleértve az irányítószámot is, cégjegyzékszám, telefonszám és e-mail cím tartományában dolgozza fel,

e)    hogy az igényelt személyes adatokat, a vásárló köteles átnyújtani.

9.11.   Az eladó kijelenti, hogy a személyes adatokat a jó erkölccsel összhangban dolgozza fel és olyan módon fog eljárni, amely nem áll ellentétben a SzAV tv.- el és az egyéb általánosan kötelező érvényű előírássokkal sem, amelyeket nem kerül meg. Az eladó kijelenti, hogy az érintett személy jóváhagyását nem fogja kikényszeríteni, sem a szerződéses viszony, szolgáltatás, áru vagy az eladó kötelezettsége elutasításának a fenyegetéséhez kötni.

9.12.   A vásárló, írásos kérvény alapján jogosult az eladótól igényelni 

a)    megerősítést a személyes adatai feldolgozásáról,

b)   személyes adatai feldolgozásának a célját,

c)    információkat az adatai feldolgozásáról az információs rendszerben, általánosan érthető formában, ill. az adatok állapotáról és tartományáról:

i)     az eladó és az eladó képviselőjének az azonosító adatait, ha a képviselő kinevezésre került,

ii)   közvetítő azonosító adatait, ez nem érvényes, ha az eladó a személyes adatok beszerzésénél nem a SzAV tv. 34§ alapján jár el,

d)  pontos információkat a forrásról, ahonnan a feldolgozandó személyes adatokat beszerezte, általánosan érthető formában,

e)   azon személyes adatainak a kiírását, amelyek a feldolgozás tárgyát képezik, általánosan érthető formában,

f)    kiegészítő információkat, amelyek tekintettel a körülményekre és az adatfeldolgozás feltételeire, szükségesek a vásárló számára a jogai és a jogokkal védett érdekei biztosítására, főleg a következő tartományban:

i)     tájékoztatás az igényelt személyes adatok átnyújtásának az önkéntességéről vagy kötelezettségéről; ha az eladó a személyes adatokhoz a vásárló jóváhagyása által jut hozzá, összhangban a SzAV tv.-el, tájékoztatja a vásárlót a jóváhagyás érvényességi idejéről is és ha a vásárló adatszolgáltatási kötelezettsége az Európai Unió közvetlenül végrehajtható kötelező érvényű jogi aktusából adódik, amellyel a Szlovák Köztársaság kötelezve van, az eladó tájékoztatja a vásárlót azon jogalapról, amely ezen kötelezettséget megállapítja és ismerteti a vásárlót az adatszolgáltatás elutasításának a következményeiről is,

ii)   információk a harmadik felekről, ha feltételezett vagy nyilvánvaló, hogy a személyes adatok ezen felek számára hozzáférhetőek lesznek,

iii) a kedvezményezett személyek köre, amelyeknél feltételezett vagy nyilvánvaló, hogy a személyes adatokhoz hozzáférhetnek,

iv)a közzététel formája, ha a személyes adatok közzétételre kerülnek,

v)   információk harmadik országokról, ha feltételezett vagy nyilvánvaló, hogy ezen országokba sor kerül a személyes adatok továbbítására,

g)   a hibás, hiányos vagy elavult személyes adatainak a módosítását, amelyek az adatfeldolgozás tárgyát képezik,

h)   személyes adatainak a likvidálását, ha teljesítve lett a feldolgozásuk célja; ha a feldolgozás tárgyát,  személyes adatokat tartalmazó hivatalos dokumentumok képezik, igényelheti a dokumentumok visszaszolgáltatását

i)     személyes adatainak a likvidálását, amelyek a feldolgozás tárgyát képezik, ha sor került a SzAV tv. vagy egyéb a Szlovák Köztársaságban érvényes jogi előírás megsértésére.

9.13.  A vásárló, egy ingyenes írásos kérvény alapján jogosult az eladónál tiltakozni a:   

a)   azon személyes adatai feldolgozásával szemben, amelyekről feltételezi, hogy a jóváhagyása nélkül a direkt marketing céljaira vannak vagy kerülnek feldolgozásra és igényelheti ezen személyes adatok likvidálását,

b)   a 31§-ban feltüntetett személyes adatok felhasználásával szemben a direkt marketing céljaira a levelezési kommunikáció során, vagy

c)   a 31§-ban feltüntetett személyes adatok átnyújtásával szemben a direkt marketing céljaira.

9.14.  A vásárló, egy ingyenes írásos kérvény alapján jogosult az eladónál tiltakozni a személyes adatai feldolgozásával szemben az SzAV tv. 31§ alapján feltüntetett esetekben, mégpedig jogosult indokok vagy bizonyítékok benyújtásával a jogai megsértéséről, ill. a jogosulatlan beavatkozásról a jogaiba és a jogokkal védett érdekeibe, amelyek a konkrét esetben a személyes adatok ilyen feldolgozása által károsítva vannak vagy lehetnek; ha ezt törvényes indokok nem korlátozzák és bebizonyosodik, hogy a vásárló ellenvetése jogosult, az eladó köteles a személyes adatokat, amelyeknek a feldolgozásával szemben  a vásárló tiltakozott, felesleges halogatás nélkül blokkolni és azonnal likvidálni, amint ezt a körülmények lehetővé teszik.

9.15.  A vásárló írásos kérvény alapján vagy, ha az adott ügy nem tűr halasztást személyesen is, jogosult az eladónál bármikor tiltakozni, ill. nem alávetni magát az eladó olyan döntésének, amelynek ránézve jogi vagy egyéb jelentős hatásai lennének, ha egy ilyen döntés kizárólag a személyes adatai automatikus feldolgozásának a műveletei alapján van meghozva. A vásárló jogosult az eladótól igényelni a kiadott döntés felülvizsgálatát, mégpedig eltérő módszerrel a feldolgozás automatizált formájától, miközben az eladó köteles a vásárló kérvényének eleget tenni, mégpedig úgy, hogy a felülvizsgálat során döntő szerepe lesz a jogosult személynek; a felülvizsgálat módjáról és megállapítás eredményeiről tájékoztatja a vásárlót, mégpedig ezen Üzleti feltételek 9.18. pontjában meghatározott határidőn belül. A vásárló ezen jogosultsága nem érvényes kizárólag azokban az esetben, ha ezt egy külön törvény határozza meg, amelyben szabályozva vannak a rendelkezések a vásárló jogosult érdekeinek a biztosítására vagy ha az előszerződéses kapcsolat keretein belül, ill. a szerződéses viszony fennállása során az eladó kiadott egy döntést, amellyel megfelelt a vásárló kérvényének vagy ha az eladó a szerződés alapján egy egyéb megfelelő intézkedést fogadott el a vásárló jogosult érdekeinek a biztosítására.  

9.16.  Ha a vásárló a jogosultságát írásban érvényesíti és a kérvénye tartalmából a jogának az érvényesítése adódik, a kérvény ezen törvény alapján tekintett benyújtottnak; az elektronikus postán vagy faxon benyújtott kérvényt, a vásárló írásban is kézbesíti, légkésőbb három napon belül a kérvény elektronikus elküldésétől számolva.

9.17.  Ha a vásárló annak a gyanúját észleli, hogy a személyes adatai jogosulatlanul kerültek feldolgozásra, ezen gyanújáról halogatás nélkül tájékoztathatja a Személyes adatok védelmét felügyelő hivatalt. Ha a vásárló nem teljes mértékben jogképes, a jogait a törvényes képviselője is érvényesítheti.

9.18.  Az eladó köteles a vásárló kérvényének az írásos kezelésére ezen üzleti és reklamációs feltételek jelen cikkelye alapján, illetve megfelelni a vásárló követelményeinek a SzAV tv. értelmében, valamint írásban tájékoztatni a vásárlót legkésőbb 30 napon belül a kérvény vagy követelmény fogadásától számolva.

9.19.  A vásárló jogainak a korlátozását az a SzAV tv. alapján, az eladó halogatás nélkül bejelenti az érintett személynek és a Személyes adatok védelmét felügyelő hivatalnak.  

9.20.  Az eladó ezennel tájékoztatja a vásárlót, hogy összhangban az SzAV tv.-el, a vásárló személyes adatainak a feldolgozása során feltételezett, hogy a vásárló személyes adatai a következő harmadik felek és kedvezményezettek számára is hozzáférhetőek lesznek:

Szlovák Posta, Partizánska cesta 9, 975 99 Besztercebánya 1. székhellyel, Cégjegyzékszám: 36631124, bejegyezve a Besztercebányai Járási Bíróság Kereskedelmi nyilvántartásába, Részleg: Sa, 803/S sz. betét.

 

10. Visszalépés az adásvételi szerződéstől

10.1. Pokiaľ dôjde k nemožnosti splniť svoje povinnosti zo strany predávajúceho, vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy, z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

10.4. Začiatok plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy je stanovený na deň, v ktorý kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo pokiaľ

a) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

b) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

10.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.6. Pri odstúpení od zmluvy sa vyžaduje písomná forma, spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy omylom alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

10.8. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Nie je možné požadovať od kupujúceho žiadne náklady alebo iné platby, ktoré súvisia so zrušením doplnkovej zmluvy, okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

10.9. V lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

10.11. Zásielky na dobierku nebudú preberané predávajúcim. Odporúča sa tovar poistiť. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

10.12. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Tovar sa vráti priamo predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí v prípade ak predávajúci súhlasil, že tieto náklady bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

10.15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

a)       hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške

b)      náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 

10.16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

-      predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

-      predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

-      predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

-      poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

-      predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

 

10.17. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

 

10.1. Ha az eladó nem tudja teljesíteni az adásvételi szerződésből adódó kötelezettségeit a készletek kifogyásának, áru elérhetetlenségének az okából vagy ha az áru adásvételi szerződésben meghatározott gyártója, szállítója vagy beszállítója megszakította a gyártást vagy olyan jelentős változásokat fogadott el, amelyek ellehetetlenítették az eladó adásvételi szerződésből adódó kötelezettségeinek a teljesítését, esetleg vis maior okából vagy minden tőle igazságosan elvárható erőfeszítés mellett sem volt képes az árut az ügyfél számára beszállítani ezen üzleti feltételek által meghatározott határidőn belül vagy azon az áron, amely a megrendelésben feltüntetésre került, az eladó köteles ezen tényekről halogatás nélkül tájékoztatni a vásárlót s egyúttal köteles a vásárló számára egy pótteljesítés nyújtására, esetleg a vásárló számára lehetőséget nyújtani az adásvételi szerződéstől való visszalépésre (megrendelés törlésére). Abban az esetben, ha a vásárló visszalép az adásvételi szerződéstől, mégpedig a reklamációs és üzleti feltételek jelen pontjában feltüntetett okok miatt, az eladó köteles visszatéríteni a vásárló számára az áruért kifizetett, adásvételi szerződésben megállapodott előleget, mégpedig 14 napos határidőn belül az adásvételi szerződéstől való visszalépés bejelentésétől számolva, a vásárló által meghatározott számlaszámra.

10.2. A vásárló jogosult visszalépni az adásvételi szerződéstől, az indok megadás nélkül is, összhangban 102/2014 sz.  a „Fogyasztók védelméről szóló törvény a távolsági értékesítés során” (a továbbiakban csak a „Fogyasztók védelméről szóló törvény a távolsági értékesítés során”) 7§-val, mégpedig 14 napos határidőn belül az áru átvételétől, ill. a szolgáltatásnyújtásról szóló szerződés, valamint a nem fizikai adathordozón beszállított elektronikus tartalom nyújtásáról szóló szerződés megkötésétől számolva, ha az eladó időben és megfelelően teljesítette a tájékoztatási kötelezettségét a Fogyasztók védelméről szóló törvény a távolsági értékesítés során 3§ értelmében.

10.3. A vásárló ezen határidőn belül jogosult az áru átvétele után az áru kicsomagolására és kipróbálására, mégpedig azonos módon, mint ahogy az a klasszikus üzletek esetén megszokott, mégpedig szükséges tartományban az áru jellegének, tulajdonságainak és funkcionalitásának a megállapítására.

10.4. A szerződéstől való visszalépés határidejének a kezdete arra a napra van meghatározva, amikor a vásárló vagy az általa kijelölt személy, a szállító kivételével átveszi a megrendelt áru minden részét vagy ha

a)      több részből és darabból álló árut szállít be, az utolsó rész vagy utolsó darab átvételi napjától számolva,

b)      a vásárló által egy megrendelésben megrendelt áruk különállóan kerülnek beszállításra, az áru azon részének az átvételétől, amely utolsóként került beszállításra,

c)      egy szerződés alapján az áru egy meghatározott időszak alatt ismételten beszállításra kerül, az első beszállított áru átvételi napjától.

 

10.5. A vásárló visszaléphet az adásvételi szerződéstől, amelynek a tárgyát egy áru vétele képezi, a szerződéstől való visszalépés határidejének a kezdete előtt is.

10.6. A szerződéstől való visszalépés írásos formában lehetséges, hogy ne férjen kétség a visszalépés valósságához, esetleg bejegyzés formájában egy tartós adathordozón, ill. formanyomtatvánnyal, amely ezen üzleti és reklamációs feltételek 1. sz. mellékletét képezi. A szerződéstől való visszalépés határideje fenntartottnak tekintett, ha a visszalépésről szóló tájékoztatás az eladó számára legkésőbb a határidő utolsó napján elküldésre került, összhangban a Fogyasztók védelméről szóló törvény a távolsági értékesítés során 7§ (1) bekezdésével. 

10.7. Az adásvételi szerződéstől való visszalépésnek a jelen üzleti és reklamációs feltételek előző pontja alapján, tartalmaznia kell a visszalépési formanyomtatványban igényelt adatokat, amely nyomtatvány ezen üzleti és reklamációs feltételek 1. sz. mellékletét képezi, főleg a vásárló azonosítását, a megrendelés számát és dátumát, áru pontos leírását, a fogadott teljesítés eladó általi visszatérítésének a módját, főleg a vásárló számlaszámát és/vagy a postacímét.

10.8. A vásárló adásvételi szerződéstől való visszalépése esetén, a szerződés az elejétől kezdve megszüntetésre kerül, beleértve azon adásvételi szerződéshez kapcsolódó minden toldalékot, amelytől a vásárló visszalépett. A vásárlótól nem igényelhetőek semmilyen költségek vagy egyéb kifizetések, amelyek a kiegészítő szerződés megszüntetésével állnak kapcsolatban, a Fogyasztók védelméről szóló törvény a távolsági értékesítés során 9§ (3) bekezdésében és a 10§ (3) és (5) bekezdéseiben feltüntetett költségtérítéseken és kifizetéseken, ill. a szolgáltatás árán kívül, ha a szerződés tárgyát szolgáltatásnyújtás is képezte és valóban sor került a szolgáltatás teljes nyújtására. 

10.9. A szerződéstől való visszalépés napjától számolt 14 napos határidőn belül, a vásárló köteles az eladó számára felesleges halogatás nélkül visszaküldeni az árut az üzemeltető székhelycímére, vagy átadni az eladó, ill. az áru átvételére kijelölt személy számára. Ez nem érvényes, ha az eladó javasolta az áru személyes átvételét, mégpedig az eladó vagy az általa kijelölt személy által. Az első mondat szerinti határidő fenntartottnak tekintett, ha az áru legkésőbb a határidő utolsó napján elküldésre került.

10.10. A vásárló köteles az eladó számára az árut teljes egészében kézbesíteni, beleértve a teljes dokumentációt is, mégpedig károsodás nélkül, lehetőség szerint eredeti csomagolásban és használatmentesen. 

10.11. Az utánvételre küldött küldemények, az eladó által nem kerülnek átvételre. Javasolt biztosítást kötni az árura. Az eladó köteles felesleges halogatás nélkül, legkésőbb 14 napon belül a visszalépés bejelentési napjától számolva, visszatéríteni a vásárlónak minden kifizetést, amelyet a vásárlótól az adásvételi szerződés alapján fogadott, beleértve a szállítási-, beszállítási és postaköltségeket, ill. egyéb költségeket és illetékeket. Az eladó nem köteles a vásárló számára a befizetések visszatérítésére az üzleti és reklamációs feltételek jelen pontja alapján azelőtt, amíg az áru vissza nem érkezik hozzá vagy amíg a vásárló az áru visszaküldését nem igazolja, kivéve, ha az eladó javasolja az áru személye átvételét, mégpedig az eladó vagy az általa kijelölt személy által.

10.12. Az áru visszaküldés költségeit a vásárló állja. Az áru közvetlen az eladó, vagy az eladó által kijelölt személy számára kerül visszaküldésre. Ez nem érvényes abban az esetben, ha az eladó beleegyezett ezen költségek megtérítésébe vagy nem teljesítette a Fogyasztók védelméről szóló törvény a távolsági értékesítés során 3§ (1) bekezdés i) betűje alapján meghatározott kötelezettségeit. 

10.13. A vásárló kizárólag az áru azon értékcsökkenéséért felelős, amely az olyan árukezelés következményeként alakult ki, amely az áru tulajdonságainak és funkcionalitásának a megállapításához szükséges kezelés keretein kívül áll. A fogyasztó nem felelős az áru értékcsökkenéséért, ha az eladó nem teljesítette a tájékoztatási kötelezettségét a fogyasztó jogosultságáról visszalépni az adásvételi szerződéstől, összhangban a „Fogyasztó védelméről szóló törvény a távolsági értékesítés során” 3§ (1) bekezdés h) betűje értelmében.

10.14. Az eladó köteles a vásárló számára a vétel olyan típusú visszaszolgáltatására, amelyet a vásárló a kifizetése során alkalmazott, ha a vásárlóval nem állapodott meg a fizetés visszatérítésének az egyéb módján anélkül, hogy ezzel kapcsolatban a vásárlónak további költségei alakulnának ki.

10.15. Abban az esteben, ha a vásárló visszalép az adásvételi szerződéstől és olyan árut kézbesít az eladó számára, amely használt, károsodott, ill. nem teljes, elkötelezi magát megtéríteni az eladó számára:

a)         az összeget, amellyel az áru értéke lecsökkent, a Polgári törvénykönyv 457§ értelmében, mégpedig valós összegben

b)        a költségeket, amelyek az eladó számára alakultak ki az áru javításával, ill. eredeti állapotba helyezésével kapcsolatban, kiszámítva az áru jótállás utáni szervizének az árjegyzéke alapján.

A vásárló köteles a reklamációs és üzleti feltételek ezen pontja értelmében megtéríteni az eladó költségeit, legfeljebb az áru vételára és az áru adásvételi szerződéstől való visszalépés idejében fennálló értéke közötti különbség összegében.

10.16. Összhangban a „Fogyasztó védelméről szóló törvény a távolsági értékesítés során” 7§ (6) bekezdésével, a vásárló nem léphet vissza olyan az szerződéstől, amelynek a tárgya:

-        olyan áru eladása, amely a fogyasztó egyedi igényei alapján, méretre vagy egyedileg egy fogyasztó számára került legyártásra,

-        olyan védőcsomagolásban lezárt áru eladása, amelyet egészségvédelmi vagy higiéniai szempontból nem megfelelő visszaszolgáltatni, és amelynek a védőcsomagolása a szállítás során károsítva lett,

-        olyan védőcsomagolásban forgalmazott hangfelvételek, képfelvételek, videó-hang felvételek, könyvek és számítógépes szoftverek, amelyeket a fogyasztó kibontott,

-        elektronikus tartalom nyújtása másképp, mint tárgyi adathordozón, ha ezen tartalom nyújtása a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött és a fogyasztó kijelenti, hogy megfelelően tájékoztatva lett arról, hogy a jóváhagyása nyújtásával elveszíti az adásvételi szerződéstől való visszalépés jogát.

-        olyan áru eladása, amely a szerződés megkötésének és az áru átvételének az idejében összeszerelt vagy oly módon felhasznált volt, hogy az eladó általi eredeti állapotba helyezése, növelt erőfeszítés nélkül nem lenne lehetséges, pl. összeszerelt bútorok és hasonlók.

10.17. Ezen üzleti és reklamációs feltételek 10. cikkelyének a rendelkezései, kifejezetten nem érvényesek a fogyasztó definícióját nem teljesítő alanyokra, összhangban a Törvény 2 § a) betűjével.

 

11. Záró rendelkezések

11.1. Adásvételi szerződés írásos formájú megkötése esetén, bármilyen módosításnak írásos formát kell kapnia.

11.2. A szerződő felek megállapodtak, hogy a közöttük zajló kommunikáció, e-mailes üzenetek formájában történik.

11.3. Ezen üzleti és reklamációs feltételek által nem szabályozott kapcsolatokra, a Polgári törvénykönyv illetékes rendelkezései, ill. a 22/2004 sz. elektronikus üzletekről és a 128/2002 sz. a „belső piac állami ellenőrzéséről a fogyasztóvédelmi ügyekben” szóló törvény módosításáról szóló törvény, a későbbi előírások és törvénymódosítások értelmében a 284/2002 sz. törvény szerinti változatban, a későbbi előírások és a 102/2014 sz. a fogyasztó védelméről szóló törvény a távolsági eladás során értelmében, vonatkoznak.

11.4. Ezen üzleti és reklamációs feltételek a vásárlóval szemben, az adásvételi szerződés megkötésével válnak hatályossá.

11.5. A vásárló a megrendelés elküldése előtt felszólításra kerül, hogy az illetékes mező megjelölése által erősítse meg, hogy megismerte és elolvasta ezen üzleti és reklamációs feltételeket, amelyek tartalmát megértette és teljes mértékben egyetért velük.

 

12. Alternatív vitarendezés

12.1. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az eladó megsértette a jogait és nem kezelte a reklamációt az elégedettségéhez, jogorvoslatra jogosul. Ha az eladó 30 napon belül nem válaszol a vásárló kérvényére, vagy elutasítja azt, a fogyasztó javaslatot nyújthat be a jogvita alternatív rendezésére (a továbbiakban csak AVR alanya), mégpedig a 391/2015 sz. törvény értelmében. A 391/2015 sz. törvény 3§ alapján AVR alanyok lehetnek szervek és jogosult jogi személyek is. A javaslatot a fogyasztó a 391/2015 sz. törvény 12§ alapján nyújthatja be. A kérvényt online is benyújthatja, az alternatív vitarendezés VRO platformja által.

Az alternatív vitarendezés kizárólag a természetes személyek számára van meghatározva és nem a vásárló vállalkozók számára. A vitarendezésre azon fogyasztó és eladó között kerül sor, akik távollévők közötti szerződést kötöttek és akiknek jogvita értékük meghaladja a 20 eurós összeget. A maximális illeték, amelyet az AVR a vásárlótól igényelhet 5 euró, amely a költségek megtérítését szolgálja

 

FIGYELMEZTETÉS:

Ezen általános üzleti feltételek a COMENIUM s.r.o (kft) társaság (Cégjegyzékszám: 3627685, Kolónia 3159/48, 924 01 Galánta székhellyel, bejegyezve a Nagyszombati Járási Bíróság Kereskedelmi nyilvántartásába) számára kerültek kidolgozásra, mégpedig az MK Assist s.r.o. (Kft), Záhradnícka 46/A, 82108 Pozsony székhellyel, társaság által, amely jelen műhöz fenntartja a szerzői jogait. Ezen mű vagy a részeinek a bármilyen felhasználása (sokszorosítás, fénymásolás, beolvasás vagy a szövegek, táblázatok, vagy a mű részeinek az egyéb terjesztése) mechanikus vagy elektronikus úton, az MK Assist s.r.o (kft) társaság előzetes írásos engedélye nélkül szigorúan tilos.